Nadide Çanta ve Bujiteri işe alım politikasında, eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimser.
Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır. Çalışanların bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerinin arttırılmasına ve Nadide Çanta ve Bujiteri’deki görev alanlarına uyum sağlamalarına yönelik oryantasyon politikaları oluşturulur.
Çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, vb. hiçbir ayrımı yapılmaması ve şirket içi fiziksel, ruhsal açıdan kötü muamelelere karşı korunması için iş kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
[]
1 Step 1
Previous
Next